24,0 °C

Quant a MeteoPego

MeteoPego.com
Controlador maquinari: WH2650
Temps d'activitat servidor: 7 dies, 23 hores, 50 minuts
Temps d'activitat WeeWX: 7 dies, 23 hores, 50 minuts
Versió de WeeWX: 5.0.2
Versió Belchertown skin 1.3.1

Aquest lloc web s’actualitza automàticament en temps real (aproximadament cada 20 segons) amb observacions d’una estació meteorològica Steinberg Systems sbs-ws-600 (idèntica a la Ecowitt GW1001) ubicada a Pego (País Valencià). Es proporcionen les lectures dels següents paràmetres:

 • Temperatura
 • Humitat
 • Pressió baromètrica
 • Velocitat, ratxes i direcció del vent
 • Radiació solar i UV
 • Precipitacions
 • Partícules PM2,5. Des del dia 30/01/2024 s'aplica una correcció dels valors d'aquest paràmetre per a reduir la influència de la humitat i també s'ajusta quan el valor d'aquest és molt elevat com, per exemple, durant un incendi forestal. Més informació.
  • PM2,5 real =< 343 --> PM2,5 corregit = 0.52 x PM2,5 real - 0.086 x Humitat Relativa + 5.75
  • PM2,5 real > 343 --> PM2,5 corregit = 0.46 x PM2,5 real + 3.93 x 10-4 x PM2,5 real2 + 2.97
 • Número i distància dels llamps

Totes les observacions meteorològiques també es publiquen als següents llocs web:

Predicció, alertes meteorològiques i altres recursos:

Meteoclimatic_img1 Meteoclimatic_img2