25,0 °C

Rècords

Registres de temperatura
2021 Tots els temps
Temperatura més alta 42,0 °C 42,0 °C
Temperatura més baixa 6,4 °C 6,4 °C
Sensació tèrmica més alta 43,6 °C 43,6 °C
Sensació tèrmica més baixa 2,3 °C 2,3 °C
Índex de calor més alt 43,2 °C 43,2 °C
Sensació de fred més baixa 3,7 °C 3,7 °C
Rang de temperatura diari més llarg 18,6 °C
(Min: 15,6 °C - Max: 34,2 °C )
18,6 °C
(Min: 15,6 °C - Max: 34,2 °C )
Rang de temperatura diari més curt 1,4 °C
(Min: 12,8 °C - Max: 14,2 °C )
1,4 °C
(Min: 12,8 °C - Max: 14,2 °C )
Registres del vent
2021 Tots els temps
Ratxa de vent més forta 60 km/h 60 km/h
Distància de vent diària més llarga 282,8 km 282,8 km
Registres de precipitacions
2021 Tots els temps
Precipitació diària més alta 68,6 mm 68,6 mm
Intensitat de pluja diària més alta 27,6 mm/h 27,6 mm/h
Mes amb precipitacions totals més altes 101,9 mm de març 101,9 mm de març, 2021
Precipitacions totals 319,7 mm 2021 319,8 mm 2021
Dies consecutius amb pluja 4 dies fins el 4 dies
Dies consecutius sense pluja 34 dies fins el 34 dies
Registres humitat
2021 Tots els temps
Màxima d'humitat 99% 99%
Mínima d'humitat 12% 12%
Màxim punt de rosada 25,0 °C 25,0 °C
Mínim punt de rosada -1,1 °C -1,1 °C
Registres pressió relativa
2021 Tots els temps
Màxima pressió relativa 1036,5 hPa 1036,5 hPa
Mínima pressió relativa 863,6 hPa 863,6 hPa
Registres dades solars
2021 Tots els temps
Màxima radiació solar 1118 W/m² 1118 W/m²
Màxim índex UV 10,3 10,3